top of page

Всичко за нашите

Проекти

Докато изграждаме собствени соларни паркове в България и покривни електроцентрали в Германия, ние не спираме да търсим нови възможности. Създадохме стабилна компания с множество успешно изпълнени проекти, но с гъвкава структура и млад динамичен екип. Запознайте се с портфолиото ни от изградени соларни паркове и не се колебайте да споделите вашите идеи и предложения за сътрудничество.

Имаме капацитета и уменията да ги превърнем в реалност.

УВЕДОМЛЕНИЕ от 22, юни 2022г.

СЪГЛАСНО ЧЛ.95, АЛ.1 ОТ ЗООС ВЪВ ВР. С ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

 

от »ДЖЕЙ ДИ ИНВЕСТ» ООД, ЕИК 204569385, със седалище и адрес на управление гр.София, кв.Манастирски ливади, ул. Околовръстен път 9, телефон, факс и ел. поща (е-mail):0888 780 894,  esilvestarova@abv.bg,  управител на фирмата възложител: Юлиан Тодоров Димов,  

На основание чл.95, ал.1 от ЗООС във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, надлежно информираме обществеността за инвестиционното предложение на „ДЖЕЙ ДИ ИНВЕСТ” ООД, ЕИК 204569385, със седалище и адрес на управление гр.София, кв.Манастирски ливади, ул. Околовръстен път 9 за изграждане на складов обект с разгърната застроена площ до 100 кв.м. в собствения на дружеството имот  Урегулиран поземлен имот № 28,  съставляващ ПИ с идентификатор 10851.2.28 по КККР на с.Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, който имот съгласно действащия към момента ПУП, както и съгласно предвижданията на ОУП на гр.Септември попада в урбанизирана територия с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект с градоустройствени показатели: плътност на застрояване  80%, минимална озеленена площ 20%, КИНТ 2,5, Н-1-3 (3м.-10м.).

MicrosoftTeams-image (5)_edited.jpg

2 MW
Соларен парк Войводово

Този проект е в процес на изграждане. Собствена инвестиционна електроцентрала на JD Solar за производство на зелена енергия, която ще бъде продавана на свободния пазар. Планираме слънчевата електроцентрала да бъде пусната в експлоатация през май 2022г. и да се превърне в добър пример в българската икономика, за инвестиция на частна компания във възобновяеми енергийни източници.

IMG-cc7dafbf9babf4566823be6118866d1b-V1.jpg

234 KW
Дървопреработвателна фабрика MOST

Изградихме соларна инсталация върху покривните пространства на дървопреработвателна фабрика MOST. Част от генерираната енергия ще бъде използвана за нуждите на предприятието, а излишъкът от електроенергия произведена през празничните и почивни дни ще бъде инжектиран директно в електропреносната мрежа. 

IMG-f14b89178af99d1bfdc9938a37c86b15-V.jpg
IMG-02834a47a5d3e528f2d05bf5107ecb40-V11 - Copy_edited.jpg
IMG-02834a47a5d3e528f2d05bf5107ecb40-V11 - Copy.jpg

13 x 30 KW
Соларен парк,
гр. Нова Загора

Изградихме 13 наземни инсталации, всяка от тях с капацитет 30 KW. Проектът бе изпълнен и въведен в експлоатация в рамките на 1 месец. Произведената енергия предстои да бъде продавана на свободния пазар, захранвайки електропреносната мрежа със зелена енергия.

3 x 30 KW
Складова база, гр. Пирдоп

Покривните площи на складовата база на фирма ПиЕсПи ЕАД също бяха оборудвани със слънчеви панели. Соларният парк, изграден върху покривите на 3 халета е създаден с цел генериране на зелена енергия в район, застрашен от прекомерно замърсяване на въздуха.. Това е нашият малък принос към възстановяване на екологичното равновесие в подбалканския град.

IMG-20211028-WA0000.jpg
iko-media-5501.jpg

20 KW
Бизнес сграда, гр. София

Свободните площи от фасадата на централния офис на Авто Инженеринг Холдинг Груп в София също бяха покрити със слънчеви панели. Новата конструкция по никакъв начин не наруши визията на бизнес сградата и създаде възможност за

 генериране на чиста електрическа енергия, която компания да използва изцяло за своите нужди.

showimage (6).jpg

50 MW, 150 000 m2
Проекти в Германия

От 2014г. насам развиваме дейността си в сферата на фотоволтаичните централи в Северна и Източна Германия - Меката на възобновяемите енергийни източници. 

Специализирани сме в монтаж на соларни конструкции и фотоволтаични системи, пускане в експлоатация и включване към електропреносната мрежа на вече изградените соларни паркове, пълно саниране на покривни пространства за частни и индустриални клиенти. 

Не е преувеличено да твърдим, че за годините присъствие на немския пазар се превърнахме във водеща компания в сектора с екип от едни от най-опитните монтажисти на соларни системи в Германия. 

Наши клиенти са собственици на индустриални и аграрни халета, бизнес сгради, еднофамилни къщи и др.

 

Санираме и монтираме соларни системи върху площ от 6000м2 на годишна база.

За 7 години инсталираните фотоволтаични системи в района на Берлин, Хамбург, Хановер, Лайпциг, Дрезден, Магдебург са на площ над 150 000 m2.

showimage (6).jpg
pexels-jonas-ferlin-3025562new_edited.jpg
bottom of page