top of page
Iko Media-052212.jpg

Нашата концепция

Ние от JD Solar решихме да въведем нова концепция за създаване на соларни паркове в България. 

Желанието ни е да направим слънчевите електроцентрали достъпни за всеки желаещ да използва покривното пространство на сградата си за добив на слънчева енергия - без нужда от първоначален капитал или опит в тази сфера.

 

Ние ще бъдем отговорни за цялостното финансиране, изграждане и управление на соларния парк. Получената слънчева енергия ще бъде използвана за задоволяване нуждите на нашите партньори. Излишъкът ще бъде продаван на свободния пазар и инжектиран в електропреносната мрежа или депозиран в системи за съхранение на електроенергия. 

 

Потенциални наши контрагенти са индустриални компании, собственици на бизнес или промишлени сгради, които имат интерес да вземат участие в проекти за добив на зелена енергия с гарантиран резултат. 

Нека обединим силните си страни, за да подобрим средата, в която всички ние живеем и работим.

Благодарим на нашите партньори!

1596189702805.jpg
1611905525128.jpg
images.png

Ако желаете да си сътрудничим, моля, свържете се с нас

Бихме искали да създадем дългосрочни партньорства с компании, заложили Зелената концепция в основите на своя бизнес, с грижа за околната среда и отворени за иновативни решения. Нашият опит и експертиза са гарантирани от

ISO 9001, ISO 14 001, ISO 18001.

bottom of page