top of page
Home Final.jpg

Слънцето е енергия

Енергията е Живот!

Home: Welcome

Нашата концепция

JD Solar въвежда нова концепция в сферата на слънчевите електроцентрали в България. 

Нашата цел е да комбинираме експертния опит, който сме натрупали в създаването на соларни паркове с интереса на бъдещи контрагенти, които биха желали да внедрят зелена енергия в своите структури. Отдавайки под наем своето покривно пространство, посредством дългосрочен ECKO договор с гарантиран резултат и нулеви парични инвестиции, рискът е 0, а ползите са големи. Наричаме го "Немския Модел". Работи.

 

При създаването на съвместни предприятия от този тип, ние поемаме отговорност за цялостното изграждане, внедряване и управление на соларните паркове. Част от генерираната слънчева енергия ще захранва електропреносната мрежа на нашите партньори, а останалата част ще бъде продавана на свободния пазар или съхраненявана за последващо използване.

Нека подобрим средата, в която всички ние живеем и работим, като обединим силните си страни.


 

Регистрирайте се за нашия бюлетин

Благодарим за доверието!

bottom of page